Z prądem Kumieli tylko śmieci płyną… – info.elblag.pl

Zgodnie z tym co zdaje dział informacji info.elblag.pl na stronie „Z prądem Kumieli tylko śmieci płyną…”:

Wprawdzie Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, jako inwestor całego przedsięwzięcia, zlecił jako jedno z zadań do wykonania cykliczne czyszczenie koryta rzeki Kumieli i Srebrnego Potoku z zanieczyszczeń komunalnych, zatorów […] odwiedź cały materiał ».

Jak przedstawisz te doniesienia? Przystąp do panelu dyskusyjnego na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.